303- یلدا

چه خوب بود ساعت کار 1 دی را از 9 صبح اعلام می کردن...

مگه همیشه برای گریه و زاری باید شب زنده داری کرد؟

/ 0 نظر / 27 بازدید