331- کلمه

آشوبم آرامشم تویی

به هر ترانه ای سر می کشم تویی...

چیدن چند کلمه معمولی کنار هم آن قدر حس عمیقی بهت می ده که می تونی اثرش را در جریان خون جاری در رگ هایت، در تپش و پمپاژ خون در قلبت، در همه آنچه که ذهن و فکر می نامی اش...حس کنی.انگار به معراج می برندت.....

قدرت کلمات یکی از معجزات همیشگی زندگی ام است.

/ 1 نظر / 39 بازدید
روناک

خیلی وقت بود اینورا نیومده بودم. خوشحالم که همچنان می نویسی :*