240-خانه هنرمندان!

این نقاشی متعلق به مانترا و باباش است:

این هم دورنمای این اثر هنری!

/ 3 نظر / 18 بازدید
پریسا

چه نقاشی قشنگی! چه دورنمایی! تکنیکش چیه؟ [چشمک]

حجازی

سلام بیشتر نقاشی باباشه دیگه؟[چشمک][هورا]

سینرژی

هنر خانم خانه در کنترل فریادش، کمتر از هنر آفرینندگان آن اثر نیست!