آینه

آینه

تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود / دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/٢٠ :: 355-تولدت مبارک
» جمعه ۱۳٩٥/٦/٥ :: 353-باز هم محمد رضاشعبانعلی
» شنبه ۱۳٩٥/٥/٢ :: 352-خاطره نگاری
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۳/٥ :: 348- نام لس
» یکشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٢ :: 346-صداقت کودکانه
» جمعه ۱۳٩٥/۱/٦ :: 338- مدرن تاکینگ
» چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢ :: 336-جنس آدم ها
» دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٠ :: 335-تولدت مبارک دخترکم!
» جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۸ :: 333- محمدرضا شعبانعلی
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ :: 332-عشق
» دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳ :: 328- هوش عشقیایی
» جمعه ۱۳٩۳/۸/٩ :: 327- محرم و طبل
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩ :: 323-حس
» شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥ :: 322-آرزوهای قدیمی
» یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٦ :: 321- سادگی(2)
» جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: 319- دسته بندی
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۳ :: 313-اگر یک نفر را به او وصل کردی...
» دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱ :: 310- آغاز کبوتر
» جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٩ :: 309- قاصدک
» شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳ :: 307- مانترا و شغل
» جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ :: 305-مادر
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ :: 304-بی اعتمادی
» دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤ :: 296-آقای وزیر دوست داشتنی
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۳٠ :: 295-مسیر زندگی
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢ :: 290-...
» جمعه ۱۳٩٢/٦/۱ :: 284-مکن دل دل، ای دل... بزن دل به دریا
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: 283-...
» جمعه ۱۳٩٢/٤/٧ :: 282-فیلسوفانه مانترایی
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: 281- با کلید روحانی/رفتیم جام جهانی
» شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥ :: 280-رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند...
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/۱٤ :: 279-مانترا
» جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠ :: 278- مانترا
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩ :: 276-چون رشته گسست می توان بست/لیکن گرهیش در میان هست
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٩ :: 275-فضیلت‌های ناچیز
» جمعه ۱۳٩٢/۳/۳ :: 274-همیشه قهرمان زندگی من
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸ :: 273-...
» جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٧ :: 272- 1پذیرایی ساده...
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢ :: 271- ساده بودی مثه سایه...
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: 270- نسل ها
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٩ :: 269- کتاب ها همیشه راست نمی گویند...
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: 268- نمایشگاه
» شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: 267- بازگشت
» یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱ :: 266- مانترا
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۸ :: 265-منیت
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: 264- سال نو مبارک
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: 263-برف
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: 262- مانترا و شعر
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٦ :: 261- علم ؟؟؟
» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٧ :: 260- 5 سال پیش این موقع ها
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥ :: 259- اخلاق(1)
» شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤ :: 258-آه...
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸ :: 257- تغییر
» جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: 256- خانه تکانی
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: 255-.........
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: 254-فرازهایی از یک کتاب
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: 253-خانه هنرمندان (ورژن جدید)!
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: 252-بزرگ ترین تجربه زندگی
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: 251- تربیت
» دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: 250- باند
» جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧ :: 249-یک بازی سرگرم کننده و مفرح
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٩ :: 248- بدون شرح یا بدون فکر؟
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٥ :: 247-دموکرا30 در خانه
» جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: 246- این مردم نازنین!
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: 245-مانترای عزیزم تولدت مبارک
» یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٦ :: 244-جذایبت
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/۱۳ :: 243- تعطیلات
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: 242-آموزش
» شنبه ۱۳٩۱/٧/۸ :: 241-وای به روزی که بگندد نمک
» یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢ :: 240-خانه هنرمندان!
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۸ :: 239-چادر
» یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٦ :: 238- نوشته نصفه و نیمه ای که حذف شد
» شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: 237- سورپرایز
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦ :: 236-............
» یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢ :: 235-عشق
» شنبه ۱۳٩۱/٦/٤ :: 234- مهرکردن
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳۱ :: 233-...
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: 232- ایمان
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸ :: 231-دلم هوایی شده
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: 230-المپیک
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳ :: 229-restart...
» جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠ :: 228-.....
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧ :: 227-خلقت
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٥ :: 226-بار
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/۱۳ :: 225-قهرمان پروری
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: 224-بازی
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: 223-...
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: 222- شبیه سازی
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: 221-...
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: 220-افاضات روانشناسانه(1)
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: 219-پرتقال خونی
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: 218-دلم کوچ می خواهد
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢ :: 217-..
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: 216-نمایشگاه
» شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳ :: 215- سعادت آباد
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩ :: 214-جابجایی
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: 213- یکشنبه ها
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٧ :: 212- کوروش
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥ :: 211- کل کل با شکسپیر
» شنبه ۱۳٩۱/٢/٢ :: 210-ارتقای آگاهی های 30 یا 30 !
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳۱ :: 209- تغییر کاربری
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: 208-بعضی روزها
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: 207-کتاب
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۱/۳ :: 206-مانترا
» شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٧ :: 205-سال نو مبارک
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ :: 204- نوشته های بی ربط و باربط
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: 203-دیکشنری زبانی
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ :: 202-
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۸ :: 201-روح سازمان
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: 200- فرشته کوچولو
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: 199-قیصه بیگم
» شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٠ :: 198
» شنبه ۱۳٩٠/٩/٢٦ :: 197-اتفاقات یک روزکاری
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٢۳ :: 196-محرم از دیدگاه مانترا
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ :: 195- محرم
» دوشنبه ۱۳٩٠/۸/٢۳ :: 194- اولین سروده
» شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: 193-خستگیم دررفت ...
» چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۱ :: 192-درقلمرو پادشاهان
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: 191-آرزوی قدیمی
» شنبه ۱۳٩٠/۸/٧ :: 190- حفظ سرمایه ملی در یک کشور جهان سومی
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳ :: 189
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: 188- تولدت مبارک
» یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: 187
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٢ :: 186
» دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: 185-نامه ای به او
» شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٦ :: 184
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: 183-
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: 182-
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: 181-جن خونه ما!
» یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: 180-آن دو دسته
» دوشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: 179- رمضان
» یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: 178-لیونل مسی
» یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: 177-...
» جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳ :: 176-جاده زندگی
» چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤ :: 175- جملات طلایی
» یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: 174- ...
» سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳ :: 173- باز هوای وطنم، وطنم آرزوست
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ :: 172-خونه
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: 171-خدایا فکر کن ما هم تونسیایی! هستیم
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: 170-حوصله م سر رفت...
» جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱ :: 169-تناسخ
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ :: 168-بی باکی
» یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: 167-نامه های اداری
» شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: 166-یاد ایام
» یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢۳ :: 165-دنیای مجازی(2)
» شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: 164-دنیای مجازی(1)
» دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: 163-خاطرات اینترنتی
» شنبه ۱۳۸٩/۸/۱٥ :: 162-بی غیرت
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: 161-علم بهتر است یا...
» دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: 160-دلیل موجه!
» دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳ :: 159- خاطره
» یکشنبه ۱۳۸٩/۸/٢ :: 158- نصایح طلایی!
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۸ :: 157-هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی...
» دوشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٦ :: 156-...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: 155-مادرانه(4)
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٧ :: 154-...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/٢ :: 153-کمیک استریپ
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: 152-...
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٩ :: 151- درباره مانترا!
» شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٦ :: 150-به امید آن روز
» دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: 149-به یاد محمد نوری
» دوشنبه ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: 148-مدرسه
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٦ :: 147-ننوشته
» سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۸ :: 146-...
» پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٧ :: 145-شناخت
» دوشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٤ :: 144-کلامی از شیخ بهائی
» شنبه ۱۳۸٩/۳/۸ :: 143-پیمان شکن
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٥ :: 142- در مسیر وبلاگ نویسی...
» یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦ :: 141-دفاعیه!
» شنبه ۱۳۸٩/٢/٢٥ :: 140-شباهت
» دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: 139- خرید مبل
» یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩ :: 138- یه سوال سخت!
» یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩ :: 136-گره های مادرانه!
» چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥ :: 135-عشق و نفرت
» یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٥ :: 134-سیر
» یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢۳ :: 133- کاغذ های زباله ای!
» پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠ :: 132- پزشکان و مهندسین
» جمعه ۱۳۸۸/۱٢/۱٤ :: 131-تقدیم به همسرگرامی!
» جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٧ :: 130- ...
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: 129- خودشناسی
» یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٧ :: 128-تحول پله پله
» جمعه ۱۳۸۸/۱٠/٢٥ :: 127-مادرانه (3)
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۱ :: 126-پس کی؟
» شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٩ :: 125-ده فرمان اسلام
» دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٤ :: 124-...
» شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٢ :: 123-مادرانه(2)
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢ :: 122-عاقبت به خیری
» یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩ :: 121-جهان سومی!
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۸ :: 120-درس هایی از فوتبال!
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۱ :: 119-مادرانه(1)
» دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩ :: 118-دلیلی برای شروع دوباره
» یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۸ :: 117-چهارمقاله(2)
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/۳ :: 116-چهار مقاله(1)
» یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠ :: 115-5S
» جمعه ۱۳۸۸/۸/۸ :: 114-عابر
» جمعه ۱۳۸۸/۸/۱ :: 113- تشکر
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: 112-تولد یک فرشته
» یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: 111-مجادله در ادبیات بر سر یک خال
» پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٦ :: 110-یک بام و n هوا!
» شنبه ۱۳۸۸/٦/٢۸ :: 109-...
» جمعه ۱۳۸۸/٦/۱۳ :: 108-...
» شنبه ۱۳۸۸/٥/٢٤ :: 107- ح ج ا ب (2)
» شنبه ۱۳۸۸/٥/۱٧ :: 106-تعطیلات
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: 105-...
» جمعه ۱۳۸۸/٥/٩ :: 104-بر ما هر آنچه لایق ما هست می رود
» دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٩ :: 103-دندان درد
» یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸ :: پ.ن جدید در رابطه با نوشته قبل:
» دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٢ :: 102-اندر ضرورت مهریه
» سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/٢ :: 101-خدایا شکرت
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٧ :: 100-نسخه کپی
» یکشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٤ :: 99-اینجا ایران است...
» شنبه ۱۳۸۸/۳/٢۳ :: 98-آتش سیاه اندوهم، دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرمسار می کند
» یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٧ :: 97-مردی از جنس...
» چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳ :: 96- ترازو
» شنبه ۱۳۸۸/۳/٢ :: 95-خرمشهر
» جمعه ۱۳۸۸/۳/۱ :: 94- ح ج ا ب!
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۳ :: 93-و می دانم تو روزی بازخواهی گشت...
» یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٠ :: 92- خواب اکسلی
» شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: 91-به بهانه روز معلم(2)
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٩ :: 90-بانک خدایی!
» شنبه ۱۳۸۸/٢/٥ :: 89-درس خواندن یا درس نخواندن...مساله این است!
» چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٢ :: 88-من یک انسانم...
» یکشنبه ۱۳۸۸/۱/٢۳ :: 87-بدون عنوان(..)
» شنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٤ :: 86- پدیده زیرآب زنی...
» دوشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢۱ :: 85-14بهمن 1387
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ :: 84-دنیای عجیب ما
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٠ :: 83-همه عمر برندارم سر از این خمار مستی...
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱ :: 82- بوی خوش...
» یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٥ :: 81-"هم " های زندگی
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٢۱ :: 80-چرخ بر هم زنم...
» یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧ :: 79- یادمان
» یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: 78- ده سال گذشت...
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: 77-علامت مشخصه
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۳ :: 76-سریال های بی انتها
» یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠ :: 75- چندگانه (2)
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۱٥ :: 74- مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق/ گرت مدام میسر شود زهی توفیق
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: 73-چندگانه(1)
» دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٧ :: 72- علی
» شنبه ۱۳۸٧/٤/۱٥ :: 71-بود آیا که در میکده​ها بگشایند
» دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٠ :: 70-نفسم گرفت از این شهر(3)
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: 69-آدمیزاد(2)
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٧ :: 68- مشاهده در طول زمان
» دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٠ :: 67- به یاد نادر ابراهیمی
» یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٢ :: 66-بدون عنوان(1)
» شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۱ :: 65-..... به ترکستان است!
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۸ :: 64-ما کجاییم در این بحر تماشا تو کجا!
» یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩ :: 63-مثل زندگی...
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٥ :: 62-پایان تمام محدودیت ها
» دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: 61-خراب رفیق!
» چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/۱۱ :: 60- یادی از معلمان تاثیر گذار زندگی ام به بهانه روز معلم
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٠ :: 59-نفسم گرفت از این شهر (2)
» شنبه ۱۳۸٧/٢/٧ :: 58-من و خواهرم...
» شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱ :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۳۱
» چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/٢۸ :: 57-خاطرات یک نیم روز بهاری
» سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧
» شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٤ :: 55-تعطیلات عید را چگونه گذراندم؟
» دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ :: 54- سال نو مبارک
» جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٢٦ :: 53-باده پیش آر ، هر چه بادا باد
» جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٥ :: ۵۲- آیینه کدر من!
» پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٦ :: ۵۱- بر زمينت مي زند نادان دوست
» جمعه ۱۳۸٦/۸/۱۸ :: ۵۰- سينرژی هم خوانی
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٩ :: ۴۹-از دیو و دد ملولم و "استادم" ارزوست
» یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۱ :: ۴۸-فتاواي گره گشا!
» دوشنبه ۱۳۸٦/٦/٢٦ :: ۴۷-روزه نگرفتن با اعمال شاقه !
» چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۱ :: ۴۶- رموز آفرينش و زندگی مهندسی ما !
» دوشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٥ :: ۴۵-مملکت گل و بلبل!
» شنبه ۱۳۸٦/٤/٢۳ :: ۴۴-يک قانون در سوئد
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۴۳- ادم بدهای زندگی
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٢ :: ۴۲- کار و زندگی !
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٩ :: ۴۱- نظم !!!
» جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥ :: ۴۰-از خیال تا یک نیاز ضروری
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٢ :: ۳۹-دنياي كوچيكيه
» پنجشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٧ :: ۳۸- نفسم گرفت از این شهر(1)
» دوشنبه ۱۳۸٦/٢/٢٤ :: ۳۷- عوامل ذهني دخيل در تصميم گيري
» شنبه ۱۳۸٦/٢/۱٥ :: ۳۶-Victor Hugo Wish
» یکشنبه ۱۳۸٦/٢/٩ :: ۳۵-سختيش همين صد سال اولشه
» چهارشنبه ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۳۴- ديگران کجای زندگی تان هستند؟
» سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱/۱٤ :: ۳۳-اين يا آن ؟
» شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: ۳۲-بهترين دعا
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٢ :: ۳۱- آدميزاد(1)
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: ۳۰- قوانين حاکم بر جهان
» یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ :: ۲۹-قانون منع
» جمعه ۱۳۸٥/۱٠/٢٢ :: ۲۸-اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت .....
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ :: ۲۷- صور فلکی و...
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٦ :: ۲۶-گهی تند و گهی خسته
» جمعه ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: ۲۵-جمع اضداد
» جمعه ۱۳۸٥/٩/۱٠ :: ۲۴- لذت يک لحظه ...
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/٢ :: ۲۳- هشدار
» یکشنبه ۱۳۸٥/۸/٢۸ :: ۲۲- نياز
» چهارشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٤ :: ۲۱- پاسخ
» جمعه ۱۳۸٥/۸/۱٩ :: ۲۰- يک سوال
» دوشنبه ۱۳۸٥/۸/۱٥ :: ۱۹- شعر باران
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/۱۱ :: ۱۸-قوانين" مرد ساخت "
» یکشنبه ۱۳۸٥/۸/٧ :: ۱۷- اگر شما جای من بوديد...
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/٤ :: ۱۶- وحی مسائل روزانه !
» شنبه ۱۳۸٥/٧/٢٩ :: ۱۵- تلفن همراه
» شنبه ۱۳۸٥/٧/٢٢ :: ۱۴- معرفت
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٧/۱۱ :: ۱۳- شب قدر و تقدير
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٧/٦ :: ۱۲- گلايه
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۳٠ :: ۱۱- مرده ليسانس یا فوق ليسانس
» چهارشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٩ :: ۱۰- ممنوعيت
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٢۳ :: ۹- دست های انسان
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/۱٤ :: ۸-قدرت کلمات
» شنبه ۱۳۸٥/٦/۱۱ :: ۷- غيبت
» دوشنبه ۱۳۸٥/٦/٦ :: ۶- هجرت
» شنبه ۱۳۸٥/٥/٢۸ :: ۵- پيامی برای او
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/٢٤ :: ۴- قتل
» جمعه ۱۳۸٥/٥/٢٠ :: ۳- مقتدرترين وکيل دنيا
» شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٤ :: ۲-صفات خداوند
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٢ :: ۱- هوالحق